ניסוי לאישוש ההשערה שאור נע בתווך אחיד בקווים ישרים.

מר יוסף עפיף
youafeef@yahoo.com

המשתתפים יתנסו בפעילות ניסויית שמטרתה לענות על הצורך הפדגוגי בניסוי ראשון באופטיקה בתחילת כיתה י' הניתן לביצוע כבר בחודש ספטמבר.
במסגרת הניסוי, דרך הקשר בין גודל הצללית לגודל העצם תלמידים מגיעים למסקנה שאור נע באוויר בקווים ישרים.
הניסוי מבוצע בעזרת הספסל האופטי, יש צורך במסך לבן גודל 60x40.
הניסוי מצריך כלים גיאומטריים, ציור גרף וניתוח ניתונים.
כמו כן המשתתפים ייחשפו למבנה דו"ח ניסוי חדש יעיל וידידותי לתלמידים.
.