שימוש בשאלוני גוגל בכיתה

מר קובי שורצבורד
sh_kobi@leobaeck.net

רקע

שאלון גוגל (Google Form) הוא כלי ליצירת שאלונים וסקרים מקוונים ובעל יתרונות רבים, כגון: עריכת השאלון מכל מחשב, מענה על השאלון מכל מכשיר בעל רשת אינטרנט, יצירת שאלון בשיתוף פעולה, חוסך הדפסה של שאלונים על נייר ומאפשר קבלת מידע ולנתחו בקלות.

מטרות

שיתוף באפשרויות השונות שאני נעזר בשאלון זה בכיתה, במשימות לתלמידים ואירועים בית ספריים.
התנסות בשאלון ונקודות מרכזיות כיצד יוצרים שאלון וכיצד אפשר לבצע בדיקה אוטומטית שלו.

תיאור הפעילות

המורים יתנסו תחילה בשאלון כמשימה שניתנת לתלמידים.
לאחר ההתנסות אציג למורים את השימושים שאני מבצע איתו בכיתה כולל ההיבט הפדגוגי של כל אחד מהם, למשל: שאלות הבנה וחשיפות תפישות שגויות וידע של התלמידים, פעילות לאחר מבחן - למידה מטעויות, צפייה בסרטון ומענה על שאלות בעקבותיו, משימות קריאה, יצירת שיעור מקוון, טופסי רישום לאירועים בית ספריים וכו'.
התנסות בבנייה של שאלון והסבר כיצד אפשר לנתח את השאלון בעזרת יישומון (flubaro) בעושה זאת אוטומטית ושולח את התשובות לתלמידים.

פרקטיקה

הפעילות לכיתה יכולה להיעשות בכל שלב של ההוראה, בכיתה או במקום כלשהו ודורשת שלמשתתפים יהיה סמארטפון עם חיבור לאינטרנט או מחשבים עם חיבור לאינטרנט.

תובנות אישיות בעקבות ביצוע הפעילות

אני כבר מפעיל פעילויות עם שאלוני גוגל כמה שנים והתלמידים משתפים פעולה, כאשר כלי זה זמין לכולם. מבחינת התלמידים זה כלי המגוון את הפעילות בכיתה או כמשימת בית וכמורה אני מקבל את תוצרי התלמידים בצורה פשוטה וקלה לניתוח וארגון.