הסבר חלקיקי לתופעת החום הכמוס באמצעות משחק מחשב

ד"ר אילון לנגבהיים
elonlang@weizmann.ac.il

הסימולציה השיתופית "אני חלקיק, אנחנו חומר" היא סביבה ממוחשבת בה תלמידים משחקים תפקיד של חלקיק בחומר.  ה באמצעות "בליעת" אנרגיה והנעת החלקיק, התלמידים לומדים על הקשר בין העברת תנועה ושינוי טמפרטורה, על צורת האינטראקציה בין החלקיקים (משיכה בטווח רחוק, דחייה בטווח קצר) ולבסוף על ה"חום הכמוס" -הופעת הטמפ' הקבועה בזמן מעבר הפאזה.


ניתן לשלב את הסימולציה בקלות בשיעור כפעילות משחקית של חקר הסביבה החלקיקית, ולבנות עם תלמידים בכיתות ז' - ט' הבנה מעמיקה יותר של היחס בין חוזק הקשרים הבין-חלקיקיים וטמפרטורה הרתיחה, ובין כמות החלקיקים וגודל החום הכמוס.