כיצד ניתן לחבר בין מדעי החומר בחט"ב לפיזיקה בחט"ע?

מר חיים אדרי, מר זאב קרקובר, ד"ר אילון לנגבהיים, פרופ' עידית ירושלמי
edri.haimon@gmail.com

ריצ'רד פיינמן, חתן פרס נובל לפיזיקה, כותב: 

"אילו כל ידע המדעי היה צריך להימחק, וניתן היה להעביר לדורות הבאים רק משפט אחד, אני מאמין שמשפט זה היה צריך להיות ההשערה האטומית, כלומר ההצהרה כי כל הדברים עשויים מחלקיקים שנעים בתנועה מתמדת, מושכים זה את זה כשהם קצת רחוקים ונדחים זה מזה כשלוחצים אותם אחד לתוך השני... במשפט זה, ישנה כמות עצומה של אינפורמציה אודות העולם, אם רק מפעילים קצת דמיון וחשיבה..."


תלמידינו לומדים להכיר את המודל החלקיקי בכיתה ז'. במודל זה "כללי משחק" של מהלך אקראי קובעים את תנועת החלקיקים. לעומת זה בכיתה ח', ביחידת "אינטראקציה ותנועה", ובהמשך בחט"ע, "כללי המשחק" השולטים בתנועה הם דטרמיניסטיים - חוקי ניוטון. הסילבוס הקיים אינו מיישב בין כללי המשחק השונים.  פער נוסף בין חט"ב וחט"ע הינו בהצגת האנרגיה: בכיתה ט' עוסקים בשינויי אנרגיה במערכת מקרוסקופית המתכונתיים לשינויי טמפרטורה. בחט"ע לעומת זאת ההתמקדות היא באנרגיה המכנית של גוף הנמצא בשדה חיצוני. אם לא ניישב בין הדברים, תלמידים עלולים לפתח תמונה של המדע כאוסף של נושאים שאינם קשורים זה לזה.


נציג כיצד ניתן להסביר את הקשר בין תנועה הנשלטת ע"י חוקי ניוטון לבין תנועה אקראית של חלקיקים המתפזרים בתמיסה באמצעות סימולציות של התנגשויות בין חלקיקים, המתאימות לתלמידים בחט"ב. יתר על כן, נציג כיצד ניתן להמחיש את הקשר בין האנרגיה המכנית והתרמודינמית באמצעות חקירה של התנגשויות במערכת מרובת חלקיקים.

לסיכום, נדון בשאלה כיצד ניתן לשלב רעיונות אלו בהוראה בכיתה ט' במטרה לקשר בצורה מיטבית בין הוראת מדעי החומר בחט"ב לנעשה במגמת הפיסיקה.