טכנולוגיה מתקדמת ככלי ללמידה פיזיקלית חוץ כיתתית

ד"ר רחלה תורג'מן
raturg@gmail.com

שילוב טכנולוגיות להוראה חוץ כיתתית ממחיש לתלמידים יישום של עקרונות פיזיקליים תוך התבוננות וחקר תופעות פיזיקליות בשימוש במוצגים המתחבבים על התלמידים וקרובים לעולמם תוך שיוך הפעילות להבטים וערכים חברתיים-ערכיים-תרבותיים. הפעלת תהליכי חקר ותיכון. שימוש בידע והיישום לפתרון בעיות טכנולוגיות-חברתיות ועוד.
הפעילות כוללת הצגת הבעיה תוך גיוס ורתימת התלמיד בצורך ממשי בלימוד הנושא, ביצוע תצפית, העלאת שאלות חקר ותכנון ניסוי.
מקום ברצף הוראה - סיכום פרק. ידע קודם - גדלים פיזיקליים ומדידותיהם, מדידות, תנועה. משך הפעילות - 2 שיעורים.
המפגש יכלול התנסות כתלמידים וחוויה של האתגרים אשר הפעילות מזמנת.  ולבסוף שיתוף תוצרי תלמידים. נדון בתכנון מובנה ומדוייק של הפעילות הדורשת התייחסות ייחודיים לא רק בתחום התוכן אלא גם בתחום ניהול ייחודי של השיעור והכיתה. עבודה בקבוצות ועוד...