מצגות

אלקטרוסטטיקה ותופעותיה

אלקטרוסטטיקה ותופעותיה

אלקטרוסטטיקה קשורה בתופעות חשמליות כמו תחושת "מכת חשמל" כשנוגעים בדלת מכונית, הצטברות אבק על תקליטים, ברק ביום סערה או הצמדות שיער לבלון לאחר ששפשפו אותו.