הוראה ותקשוב

משימות  אורייניות מתוקשבות

משימות אורייניות מתוקשבות

מתוך "הפורטל החדש למשימות מתוקשבות"
איך כותבים הסבר בפיזיקה?

איך כותבים הסבר בפיזיקה?

חמש מיומנויות משמעותיות שיש להקנות לתלמידים בעידן הדיגיטל

חמש מיומנויות משמעותיות שיש להקנות לתלמידים בעידן הדיגיטל

המקור: KQED