מעבדות וירטואליות

חקירת העקיפה באור מונוכרומטי

חקירת העקיפה באור מונוכרומטי

המקור: General Physics Java Applets