בחינות מתכונת

בחינת מתכונת מתוקשבת  במכניקה

בחינת מתכונת מתוקשבת במכניקה

המקור: מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית