בחינות מתכונת

בחינת מתכונת מתוקשבת  בחשמל

בחינת מתכונת מתוקשבת בחשמל

המקור: מט"ח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית
1/08/2017
בחינות מתכונת  בחשמל

בחינות מתכונת בחשמל

המקור: אתר "לומדים אלקטרוניקה ופיזיקה", אורט
אוסף בחינות מתכונת בחשמל

אוסף בחינות מתכונת בחשמל

המקור: אתר של כפר הנוער ויצו ניר העמק