כרך 7, חוברת 3, פברואר 1979

  3-5
  6-12
  13-16
  17-21
  22-23
  24-29
  30-31