כרך 8, חוברת 3, אוגוסט 1980

  3-13
  14-26
  27-29
  30-33
  34-35