כרך 9, חוברת 2, יולי 1982

  4-8
  9-11
  12-25
  26-29
  30-31
  31-32