כרך 10, חוברת 2, אוקטובר 1983

  3-19
  20-29
  30-37
  38-40