כרך 12, חוברת 1, יוני 1986

  3-12
  13-21
  21-22
  23-40
  41
  42-43