כרך 12, חוברת 3, ספטמבר 1987

  3-4
  5-7
  8-11
  12-14
  14
  15-18
  19-38
  39-41
  42-50