כרך 19, חוברת 1, ינואר 1998

  5-13
  15-25
  29-35
  35-37