פורסם בתהודה

הדב הצף

הדב הצף

מתוך גיליון 35, אוגוסט 2018
מביאים את פיזיקת החלקיקים לכיתה

מביאים את פיזיקת החלקיקים לכיתה

בניית תא ערפל
יצירתיות וקוגניציה בלמידה מעוגנת גוף של מושגים בפיזיקה

יצירתיות וקוגניציה בלמידה מעוגנת גוף של מושגים בפיזיקה

מלמדים אחרת...
למידה מטעויות

למידה מטעויות

על הזכות והחובה לשגות
על PBL

על PBL

כיצד עובדת למידה מבוססת פרויקטים.
למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

למידה מבוססת פרויקטים (PBL)

מתוך אתר של משרד החינוך