תאוצה חיובית ותאוצה שלילית
תאוצה חיובית נתפשת רק כהגברת גודל המהירות ותאוצה שלילית נתפשת רק כהקטנת גודל המהירות

 

שאלה מאבחנת:

מעניקים לעגלה מהירות שמאלה. באמצעות חבל מושכים אתהעגלה ימינה כך שהיא נעה בתאוצה קבועה שמכוונת ימינה. הכיוון החיובי של הציר מוגדר ימינה. תאר את תנועת העגלה. באיזה פרק זמן מהירות העגלה הולכת וגדלה? באיזה פרק זמן מהירות העגלה הולכת וקטנה?

תשובה שגויה נפוצה: התאוצה בכיוון מנוגד למהירות ולכן המהירות הולכת וקטנה כל הזמן.