אבחון קשיים

לנוחותכם גם  ... קובץ קשיים נפוצים ושאלות לבדיקת הבנת המושג

מושג המהירות ומושג התאוצה

קיים בלבול בין מושג המהירות לבין מושג התאוצה

התאוצה ושינוי וקטור המהירות

התאוצה נתפשת כשינוי בגודל המהירות בלבד (שינוי כיוון אינו נתפש כתאוצה).

תאוצה חיובית ותאוצה שלילית

תאוצה חיובית נתפשת רק כהגברת גודל המהירות ותאוצה שלילית נתפשת רק כהקטנת גודל המהירות

הייצוגים הגרפיים של התאוצה

קשיים בייצוגים הגרפיים של מושג התאוצה

אבחון קשיים