דצמבר 2015

מקור: CMS, CERN

פעמי פיזיקה חדשה?

כשגלינו את בוזון ההיגס אף אחד לא הופתע. חיכינו שיופיע – והוא הופיע במלוא הדרו. אבל עכשיו התגלתה אפשרות לקיומו של חלקיק כבד פי 6 מההיגס. פרופ' עילם גרוס מסביר משוויץ.
21/12/2015
מקור: NASA

התגלה כוכב הלכת הקרוב ביותר למערכת השמש הנמצא באיזור החיים של מערכת השמש שלו

אסטרונומים אוסטרלים גילו את כוכב הלכת הקרוב ביותר שיש לו פוטנציאל לקיים חיים. כוכב הלכת, שמסתו גדולה פי 4 מכדור הארץ הוא אחד משלושה כוכבי לכת שחברי הקבוצה גילו הנעים במסלול סביב הננס האדום וולף 1062 הנמצא במרחק 14 שנות אור בלבד מכדור הארץ.
18/12/2015
דן שקד-רנו, אביטל דרי, ד"ר שקמה ברסלר, איילת

פיזיקה שמעבר לאופק

ד"ר שקמה ברסלר מנסה למצוא דרכים לגילוי תופעות שאינן קיימות על-פי המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים, ובכך להרחיב את התיאור שלנו לגבי חוקי היסוד של הטבע. לשם כך היא מנתחת את הנתונים מהתנגשויות חלקיקים במאיץ החלקיקים LHC, ומתכננת גלאֵי חלקיקים שמתמקדים ב"נקודות העיוורות" של הגלאים הפועלים כיום ב-CERN.
25/12/2015