מצגות

כוחות : מצגת תרגול

כוחות : מצגת תרגול

מצגת תרגול : דינמיקה - סוגי כוחות ושווי משקל (כוח החיכוך) .
5 תרגילים עם פתרון מודרך.