פרויקטים וחקר בפיזיקה בנושאי אנרגיה וחשמל לחטה"ב, בשיטת ה- PBL

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ו 
מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

אלה לוי

אגף למחוננים ומצטיינים, משרד החינוך

 

PBL היא גישת הוראה שבה התלמידים מציעים פתרונות לבעיות מורכבות ואותנטיות תוך הצבת יעדים ואתגרים. במהלך הלמידה התלמידים חוקרים את הנושא, רוכשים כישורים של המאה ה- 21 ומכינים תוצר שאותו הם מציגים בפני קהל. גישת הוראה זו מקדמת למידה משמעותית , למידה קונסטרוקטיביסטית, שבה הלומד מעבד במהלכה את המידע שקלט ויוצר את השינוי בתודעתו להבניית הידע החדש. למידה מבוססת פרויקטים מבוססת ברובה על תהליכי חקר. בכנס יוצגו שלושה פרוייקטים (צעצועי אנרגיה , מתוצר למוצר, עיר חשמלית – מה עושים כשנגמר החשמל?) שנעשו בכיתות ז-ט על פי תוכנית הלימודים בפיזיקה בחט"ב.