מ"חקר מודרך" ל"מחקר פתוח" – עקרונות, דוגמאות, מימוש

זאב קרקובר  ודני שטייניץ
התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך

 

מקצוע הלימוד החדש לבגרות 5 יח"ל, "פרויקט בפיזיקה מחקרית", הוא הזדמנות לקידום מקצוע הפיזיקה בכמה היבטים. יש בכוחו להכניס רוח חדשה בהוראת המקצוע. הוא מסוגל לתת מוצא ליצירתיות של תלמידים מוכשרים, כמו גם  לפתוח את לבם של תלמידים שסגנון הלמידה המקובל בהוראת הפיזיקה מחמיץ אותם. הוא מאפשר לתלמידים לא רק להכיר את הדיסציפלינה, אלא להבין מה עושים אתה בפועל. הוא מאפשר להם להבנות את הלמידה שלהם, בקצב המתאים להם, תוך הבנה מעמיקה יותר. הוא יקדם את יכולתם לפעול בתנאי אי-ודאות, שהם מאפיין ברור של העידן הנוכחי והעתידי.
הוא מסוגל להרחיב את לבם ואת אופקיהם של המורים הקיימים, בד בבד עם משיכת אנשים מוכשרים אוהבי מחקר למקצוע ההוראה. צרכי ההנחיה של הפרויקטים יביאו ליצירה טבעית של קהילות תמיכה תוססות של מורים מן השורה, חוקרים ומתנדבים שיועילו לכלל המערכת. כל אלה בכוחם להביא  אותנו ערוכים טוב יותר לקראת העתיד, בדרכי ההוראה והלמידה, ובשירות צרכי החברה באקדמיה ובתעשיה.
הסדנה תעסוק בצורך במקצוע הלימוד הזה, כחלק ממערך הלמידה העתידי. לאחר דברי מבוא, יבחנו המשתתפים מערכות שונות (בתחנות עבודה שונות), ויבחנו כיצד "מחקר פתוח" מזמן לתלמידים למידה מעמיקה בהרבה מאשר "חקר מודרך". בעקבות זה יתקיים דיון משותף על המערכות האלה ועל הערכים החינוכיים שחקר פתוח שלהן נושא עמו. יוצגו דוגמאות של פרויקטים כאלה שנעשו על ידי תלמידים, ויופקו לקחים כלליים שיאפשרו הצצה אל העתיד החינוכי המסתמן.