שילוב רב שנתי של פרויקטי חקר בהוראת המעבדה

אריאלה זגל ואסף בר-יוסף
asafbj@hemda.prg.il; zagiel@hemda.org.il
חמד"ע

 

הוראת המעבדה מהווה חלק בלתי נפרד מהוראת הפיזיקה בחמד"ע. לצד  העמקת ההבנה בנושאים הנלמדים ולמידה הדרגתית של מיומנויות מעבדה,  משולבות במהלך הלמידה פעילויות מעבדה בגישה של חקר.
יוצג תהליך תלת-שנתי לשילוב פרוייקטים בהוראת המעבדה תוך דגש על פיתוח הדרגתי של מיומנויות חקר לאורך השנים.
בכיתה י' התלמידים מבצעים לאורך השנה 2 פרוייקטים (אנימציה+ מכשירים אופטיים). מטרות הפרוייקטים הינם לימוד חומר תיאורטי חדש ממקורות, התנסות מעבדתית עצמאית ראשונה והצגה של התוצרים לתלמידי הכיתה.
בכיתה י"א, במסגרת לימודי המכניקה, התלמידים מבצעים לאורך השנה ניסויים מודרכים בהם דנים במיומנויות המעבדה ובשאלת החקר. לקראת סיום השנה, התלמידים עורכים פרוייקט חקר מסכם במשך 16 ש"ש . משימתם לרשום שאלת חקר בנושא חוקי הפיזיקה שנלמדו ולתכנן  ניסוי באמצעות ציוד המעבדה איתו עבדו. התלמידים מבצעים בפרוייקט את כל שלבי התכנון והביצוע של הניסוי באופן עצמאי כאשר המורה מתפקד כמנחה.
בכיתה י"ב , עושים התלמידים פרויקט במהלכו הם  נדרשים ללמוד נושא חדש,  להכיר מערכת ניסויית, לבחור שאלה, לתכנן ולבצע ניסוי. משך זמן הפרויקט ארוך יותר וההנחיה מתבצעת מעבר לשיעורים. בסיום הפרויקט כל קבוצה נבחנת בע"פ ומציגה את הפרויקט בפני הכיתה.

הפעלת המשתתפים:
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת