פיזיקה בתחנה המטאורולוגית - חט"ב

אריק גלבוע וחיים שמואלי
arikg@hemda.org.il
חמד"ע

 

בחמד"ע נלמדת תכנית ייחודית לכיתות ט'. במהלך השנה נלמדים בין השאר הנושאים צפיפות ולחץ, וכן מוטמעות מיומנויות של הצגה גרפית: קריאת גרף, יצירת גרף של ניסוי והבנת המשמעות של שיפוע הגרף.
לסיכום הלמידה של נושאים אלה מתבצע סיור לימודי במרכז השירות המטאורולוגי בבית דגן.
הסיור כולל הרצאה במרכז ההדרכה של השירות, ביצוע משימות בתחנות שונות באמצעות מתקני המדידה של השירות המטאורולוגי והשתתפות בהפרחת בלון רדיוסונדה.
בחלק מן המשימות התלמידים מבצעים בעצמם מדידות פשוטות ובכולן הם מנתחים תוצאות של מדידות.
הביקור במרכז השירות המטאורולוגי מאפשר הבנה של דרך הפעולה של מכשירי מדידה, ניתוח תוצאות מדידה והסקת מסקנות פשוטות מתוצאות המדידות על מזג האוויר. הדגש הוא על הקשר בין חומר הלימוד בכיתה ליישום.

הפעלת המשתתפים:

ניתוח משותף של תוצרים של תלמידים, דיון באתגרים שהפעילות מזמנת