חקר תנועה בעזרת טלפון חכם

יובל לניר
lanir530@gmail.com
תיכון יובלים אור יהודה ותיכון אזורי ברנר, גבעת ברנר
אריק  גולד
ariknewmail@gmail.com
אולפנת פלך, קריית עקרון וישיבת צביה קטיף יד בנימין 

 

רבות דובר ונכתב על הקשר הרגשי העמוק שמפתחים בני נוער למכשיר הטלפון שלהם ועל הקשיים שקשר זה מעמיד בפנינו המורים בתהליך הלימודי והחינוכי. דווקא בגלל המקום המרכזי שתלמידנו מייחסים למכשיר, נשאלת שאלה : האם ניתן לרתום את יכולותיו של הטלפון המתוחכם לצרכי לימוד מעמיק, מעצים וחוויתי ?
בסדנה תוכלו למצוא תשובות לשאלה זו !
נבצע פעילות חקר פשוטה בה נשתמש בטלפון שלכם כדי לחקור תנועה, תראו שבזמן קצר ניתן לקבל תוצאות מפתיעות ומלמדות.
נציג בפניכם את תוצאותיה של משימת חקר שבוצעה על ידי תלמידי כיתה י' בעזרת הטלפון,  את המחוון להערכתה , את המשובים של התלמידים ואת מסקנותינו כמורים, מהפעילות.
לסיום נסקור אפשרויות נוספות להפעלה, הדגמה וחקר שנעשים בעזרת הטלפון חכם.

הפעלת המשתתפים:
התנסות בפעילות כתלמידים, דיון באתגרים שהפעילות מזמנת, הצגה של אפשרויות נוספות