דוגמא לניסוי פל"א

ננסי שלו
 Nancy.Shalev@gmail.com
עירוני ד',  תל אביב

 

הפעילות כפי שהיא מועברת בשיעור היא בשני שלבים. שלב א' שלב תצפיות ושאילת שאלות בתחנות. (כל קבוצה עוברת 4 מתוך 6 אפשריות).
בחלק השני התלמידים בוחרים תחנה, ומציגים שאלת חקר. הם מתכננים את הניסוי ומבצעים אותו על פי כל כללי החקר שנלמדו בעבר. זהו חקר פתוח. חלק מהנושאים נלמדו מבכיתה (שבירה, עדשות) וחלק חדש כמו למשל מראות כדוריות. ניתן לתלמידים חופש מוחלט לבחור שאלות חקר ולרוב הם בוחרים שאלות מעניינות ומאתגרות.
הציוד הדרוש פשוט (אופטיקה גיאומטרית).
ניתן לתת את הפעילות בכל עת, אחרי שהתלמידים למדו אופטיקה גיאומטרית ומכירים את המיומנויות של החקר.

הפעלת המשתתפים:
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת, הצגת בפעילויות