מבעיה למחקר: בניית תכנית מחקר עם תלמידים

שי חרזי
shy.harazi@mail.huji.ac.il
מרכז אחר"ת,  בית המדרש 'נקודת ארכימדס'  ובית ספר מנור כברי   
אלון שפירו  
alonschapiro@hotmail.com
מרכז אחר"ת,  בית המדרש 'נקודת ארכימדס'        

במושב זה נציג את תהליך החקר שהתרחש בשתי עבודות מחקר: מאפייני זרימה במערבולות מים  והגורמים המשפיעים על תעופת המכנף הנאה. במחקרים אלה נתייחס להיבטים הבאים: שאילת שאלות מחקר, בניית מודל תיאורטי ותכנון וביצוע הניסויים. במהלך הפעילות נתנסה בעצמנו בתכנון ניסוי וביצועו.