תכנית חלו"ם - חינוך למחקר ומצויינות מדעית (תכנית 6 שנתית - ז'-יב')

ליעד לוי , ברק אלפסי
evi.liad@gmail.com
טכניון ועירוני ג' '  חיפה

בסדנא (שאורכה שעתיים) נראה כיצד אנו מסבים את כל תכנית הלימודים בפיסיקה טרנספורמציה בה כל החוקים מתגלים אך ורק ע"י ניסוי שמקדים את התיאוריה. נסביר את העקרונות הפדגוגיים וניתן דוגמאות מעשיות בשעה הראשונה. בשעה השניה יתנסו המורים (כתלמידים) בשיעור הבנוי לאור עקרונות אלו בנושא תנע.

הפעלת המשתתפים:
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת