תכנון וחקירת תנועה דו ממדית בעזרת גליון אקסל

עידית גרומן
idithgruman@gmail.com
חמד"ע

  1. פעילות אקסל, בקינמטיקה דו ממדית, בה המשתמש קובע מקום התחלתי בשני צירים, שני רכיבי מהירות התחלתית, שני רכיבי תאוצה (קבועים), קפיצה בזמן dt. התוכנה מחשבת ומציגה את מסלול התנועה של הגוף. כאופציה התוכנה מציגה את רכיבי המהירות, גודל המהירות וכיוון המהירות במהלך התנועה.
  2. מקבלים גליון אקסל עם תבנית template מינימלית מוכנה מראש. משלימים ביחד את הגיליון. משחזרים מסלולים "ידועים" כגון: תנועה קצובה באחד הצירים, זריקה אופקית...ובכך בודקים שהגיליון "עובד". לאחר מכן חוקרים סוגיות שונות בעזרת הגיליון: מה התנאי לקבל מסלול עקום? איך משפיעה בחירת dt על צורת המסלול? וכו...כיד הדמיון.
  3. אפשר לשאול שאלת חקר ולאחר מכן לבדוק את התוצאה בעזרת הגיליון. אפשר להוסיף גוף שני ולבדוק תנאים להתנגשות.
  4. נדרש מחשב לתלמיד עם אקסל מותקן. הנושא מתאים לסיכום פרק קינמטיקה בכיתה י' או פעילות פתיחה בכיתה י"א. משך הזמן תלוי בידע קודם של התלמידים באקסל ובתחכום השימוש בגיליון. גמיש מאוד.
  5. תובנות (כיתה י'): רוב התלמידים מצליחים להשלים את בניית הגיליון בזמן סביר, חלק גדול מהתלמידים מתקשים לנבא איזה גרף יקבלו עבור פרמטרים שקבעו מראש. ישנם מסלולים מסויימים (תנועה מואצת בקו ישר לא מקביל לאחד הצירים...) שהתלמידים מתקשים לקבל.

הפעלת המשתתפים:
התנסות בפעילות כתלמידים, דיון באתגרים שהפעילות מזמנת