עבודות גמר בפיזיקה כנתיב מחקרי -תמונת מצב ודיון

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ו
מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

חזי יצחק
 yiyeh@bgu.ac.il
תיכון לחינוך סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון

 

עבודת הגמר בפיזיקה היא עבודה מחקרית –מדעית, אותה מכין תלמיד המבקש להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בתחום מדעי זה ולהתנסות בתהליכי המחקר האופייניים לו -  אם בעבודה ניסויית, או בניתוח תיאורטי מעמיק  של סוגיה פיזיקלית. הכנת העבודה מאפשרת לתלמידים ביצוע מחקר, תוך קיום קשר וזיקה למחקר המדעי האקדמי המתקדם וקשר בלתי אמצעי עם חוקר ו/או צוות חוקרים, הכרת דרכי עבודתם והתוודעות אל העולם המדעי-מחקרי והליכי העבודה ושיטות המחקר  המקובלים בו. עבודת הגמר היא עבודה עצמית אותה מכין התלמיד בהנחייתו  היחידנית של מנחה חוקר, מומחה לנושא ולתחום בו התלמיד מבקש לעסוק.  תהליך הכנת עבודות הגמר והערכתן  הוא בפיקוח משרד החינוך משלב  הגשת ההצעות ואישורן ועד שלב הבדיקה  וכן בתיקצובו.  יובאו מספר דוגמאות של עבודות גמר שנעשו בשנה האחרונה.
בחלק הראשון יובאו נתונים סטטיסטיים על מספר  עבודות הגמר שהוגשו  בשלוש השנים האחרונות ועל  ממוצע הציונים וכן על  מרכזי חקר שבהם מתבצעות עבודות גמר רבות על פי תפיסות שונות.  תתבצע סקירה על מספר תחרויות של עבודות גמר שמתקיימות מידי שנה בארץ .  
בחלק השני יתקיים דיון בנושא של מקומה של עבודת הגמר בפיזיקה כנתיב מחקרי בלימודי הפיזיקה בתיכון  במסגרת התוכנית של למידה משמעותית של משרד החינוך.  כמו כן, נדון במקומו של מורה הפיזיקה בעבודת הגמר ובהצעות לשיפור המצב הקיים ולהרחבת מספר התלמידים שבוחרים בנתיב זה.  בדיון ישתתפו ד"ר עמוס כהן ממרכז אחר"ת בגליל המערבי,  ד"ר אורני מרבאום סלנט ממכון דוידסון לחינוך מדעי, ד"ר אמנון יוסף מרכז אילן רמון באוניברסיטת בן גוריון.

 

הפעלת המשתתפים:
ניתוח משותף של תוצרים של תלמידים, דיון באתגרים שהפעילות מזמנת