פלא של פעילות

 

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ו
מושבים מקבילים, סבב ראשון 

 

עמאד חאג-יחיא

amadh@alumni.technion.ac.il

תיכון עתיד, טייבה

 

ניסוי חישובי: פתרון נומרי של משוואות התנועה של גוף הנופל כלפי מרכז כוכב-לכת על-ידי שימוש בקירוב טיילור מסדר שני באמצעות אקסל.
הפעילות כולל מיומנויות החקר הבאות: תצפית, שאלת שאלות, ניסוח שאלת חקר, העלאת השערה, תכנון וביצוע הדמיה, עיבוד ממצאים, ניבויים ורפלקציה.
חומרי העזר לביצוע הפעילות: מחשב המותקנת בו תוכנת אופיס.
מקום ברצף ההוראה: כסיכום לפרק הגרביטציה.
ידע קודם: נוסחאות של תנועה שוות תאוצה, חוק שני של ניוטון, חוק הגרביטציה, ידע בסיסי באקסל, סרטוט גרפים.
משך הפעילות (כפעילות חקר פתוח): כ- 8 שעות בכיתה ועוד כשעתיים לכתיבת דו"ח מסכם בבית.
ניתן להשתמש בקירוב נומרי כפעילות מעבדה בגישת החקר כדי לטפל בתנועה עם תאוצה משתנה. בפעילות התלמיד מתנסה במיומנויות חקר רבות.

 

הפעלת המשתתפים
דיון באתגרים שהפעילות מזמנת, הצגת פעילות שהתנסו בה התלמידים