חישוב נומרי של מסלול קפלרי

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ו
מושבים מקבילים, סבב שני

 

בועז כץ

boaz.katz@weizmann.ac.il

מכון וייצמן למדע ומרכז שוורץ רייזמן

מטרות הפעילות

  • חשיפה לחישובים נומריים
  • חישוב נומרי של מסלול כוכב לכת סביב השמש
  • הכרת כלי נומרי חינמי הנגיש באינטרנט(סיילב)

 

מהלך הפעילות


תוכנת סיילב ושימוש בסיסי בה יוצג למורים
המורים יקבלו תוכנה לא גמורה של חישוב המסלול ויצתרכו להשלים אותה בעצמם
המורים יריצו את התוכנה עם נתוני התחלה שונים ויבדקו קשרים אנליטיים כמו הקשר בין זמן המחזור לגודל האליפסה
מרכיבי חקר מודגשים:

  • שימוש במחשב לחישוב נומרי.
  • חקר קצר של קשרים בין תכונות מסלול קפלרי.

פרקטיקה:
לשם ביצוע הפעילות בכיתה נחוץ מחשב לכל זוג תלמידים. התלמידים צריכים להכיר את חוק הגרוויטציה האוניברסלי ואת חוקי המכניקה. מומלץ כסיכום לפרק המכניקה. זמן מוערך - כשלוש שעות פרונטליות.

 

הפעלת המשתתפים
התנסות בפעילות כתלמידים