"חובת מדעים" - חובה זה לא נורא (גישת מדע פעיל)

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ו

מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

 

קרן לב ואבישי אמר

keren.lev@weizmann.ac.il

מכון דוידסון לחינוך מדעי

 

הקדמה

על פי משרד החינוך, תלמידי חטיבה עליונה (כיתות י') שלא לומדים במגמות מדעיות מחויבים להיחשף לתכנים מדעיים במהלך השנה (3 ש"ש במהלך כ -25 שבועות הלימוד) כדי להיות זכאים לבגרות מלאה.

“יש ללמוד לפחות מקצוע אחד מתוך אשכול המדעים בהיקף של 3 שעות שבועיות במשך שנה אחת, ללא קשר למקצוע שיבחר התלמיד להרחיב. לעניין זה ייחשבו חמשת המקצועות האלה: מבוא לביולוגיה, מבוא לכימיה, מבוא לפיזיקה, מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה."

http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/EEF41F1D-F8DD-4CE2-A50A-9D1D724E0FB8/197615/7122.pdf

משרד החינוך אינו מחייב את בית הספר בתכנים מדעיים אלו או אחרים ומשאיר למורים "יד חופשית". בפועל בתי הספר מציעים תכנים אקראיים המפוצלים בין מורי המגמות המדעיות על בסיס פניות.

בכיתות י' לומדים היום עשרות אלפי תלמידים שאינם בוחרים במגמה מדעית ומכאן ברור כי הפוטנציאל והדרישה לתכנית מובנת יכול להיות בהיקפים גדולים.   היוזמה של בתי ספר לפתח תכנים מדעיים מעניינים נובעת הן מהצורך לתת מענה לתלמידים במגמות לא מדעיות בבית הספר והן מהרצון להעלות את היוקרה ויחסי הציבור של בית הספר בפני ההורים והקהילה.

העברת התכנים המדעיים נעשית, במקרים רבים, ללא היערכות מספקת, ללא רציונל וללא הנחיה מתאימה ובהעדר תכניות לימוד וחומרי למידה מתאימים.

מכון דוידסון שואף להפעיל תכנית מדע פעיל על ידי מורי הפיזיקה של בתי הספר.

 

התכנית

תכנית מדע פעיל פותחה לפני 11 שנים במכון דוידסון לחינוך מדעי. התכנית מונה כ- 40 קבוצות ברחבי הארץ וצברה ניסיון רב עם אוכלוסיות מוחלשות. בארבע השנים האחרונות פותח מסלול לתלמידים מצטיינים. יתרה מכך, לאורך השנים משולבת תכנית הערכה המתמקדת בפרמטרים שונים ביחס לתכנים ושינויים שנעשים בכדי לוודא שהפעילויות שנבחרו עונות ומקדמות את מטרות התכנית. בנוסף, נערך מחקר (על ידי ד"ר ארנה פאליק) שממצאיו מוכיחים שהערך המוסף של תכנית "מדע פעיל" הוא העלאת המוטיבציה והסקרנות של בני הנוער בלמידת תכנים מדעיים וקישורם לחיי היום יום.  

שותפים אפשריים לתוכנית, העונה על צורך לאומי, הם משרד החינוך - האגף למדע וטכנולוגיה,   מערכות חינוך העירוניות או בתי ספר המעוניינים בלמידה משמעותית שמעודדת ומטפחת ענין וסקרנות בלימודי מדעים הרלוונטיים לחיים במאה ה – 21.

תוכנית מדע פעיל –תיועד לתלמידי כיתות י' שאינם לומדים במגמות מדעיות. התכנית נועדה לעורר מוטיבציה ללמידה ולהעמקה בנושאים מדעים ובו בעת לתת מענה לצרכים בית ספרים בעקבות החלטת משרד החינוך.

התוכנית כוללת תכנים מעניינים ובלתי שגרתיים, הכשרת צוות הוראה מקצועי ברמה גבוהה וליווי אקדמי, שפותחים בפני התלמידים הזדמנות להתנסות במדע מאתגר. הלמידה נעשית תוך רכישת מיומנויות חקר, חשיבה ועבודת כפיים, יחד עם חווית עבודה וחשיבה בצוות ומתן מקום לייחודיות האישית של המשתתפים.

הרציונל – גישת המדע הפעיל מוכרת בעשייה החינוכית כ-" Hands on Activity ", כלומר פעילות שבה הלימוד של מושג או עיקרון מדעי מלווה בהמחשה חיה באמצעות פעילויות מעבדה וניסויים מעשיים. במפ”צ משמעות המושג רחבה יותר: המדע והטכנולוגיה משמשים ככלי חינוכי-חברתי כדי להעצים כל תלמיד, לפתח ולחזק אצלו את הביטחון והמסוגלות האישית, לפתח בו יכולות חשיבה רציונלית ולסייע לו לרכוש מיומנויות מגוונות כגון עבודת צוות, תקשורת, חקירה, למידה וחשיבה ביקורתית.

 

מטרות התוכנית

1.     יצירת קבוצת מורים מצוינים ונלהבים שילמדו את תלמידי י' שלא לומדים מגמות מדעים.

2.     שיפור עמדות כלפי מדע ולימודי מדע, עידוד סקרנות ועניין בתכנים מדעיים.

3.     חשיפת תלמידים ללמידה ולחשיבה המדעית באמצעות התנסות מעשית פעילה ומאתגרת.

4.     פיתוח יכולות חשיבה מסדר גבוה, הבנויות על שלבים מוּבְנִים של חשיבה מדעית, כגון בחינת הנחות יסוד, עובדות, מסקנות, הסבר וסיבה ותוצאה. כל אלה נעשים דרך התנסות ובניית תוצרים ממשיים מגוונים המעניקים לתלמידים משוב מיידי להישגיהם.

5.     הבנייה והעמקה של ידע מדעי בקרב התלמידים על ידי תיווך מובנה בין תכני המפגשים לנושאים שנלמדו בחטיבת הביניים.

6.     טיפוח מיומנויות וידע של התלמידים באמצעות נושאים מאתגרים שנגזרים מתכנים לימודיים שנלמדו בחטיבת הביניים ומקישור הנושאים שעולים במהלך הלמידה לחיי היום יום שלהם.

7.     פיתוח יכולות חברתיות באמצעות עבודת צוות המבוססת על חוויות למידה משותפת.

 

תיאור התוכנית

תוכנית מפ”צ עוסקת בנושאים רב-תחומים הקשורים למדע וטכנולוגיה המוכרים לתלמידים ולתלמידות בחיי היומיום שלהם, כגון אנרגיה, חשמל, כוחות ועוד.

הלימוד מתקיים בקבוצה של עד 20 משתתפים, בהנחיית שני מדריכים/מורים מקצועיים מתחומי מדעי הטבע וההנדסה. המדריכים/מורים, מוכשרים ברוח הגישה החינוכית-מדעית של התוכנית, מקבלים ליווי ותמיכה מסגל מכון דוידסון לחינוך מדעי.

המפגשים מתקיימים אחת לשבוע במשך שלוש שעות אקדמיות. הפעילות מורכבת מחלק תיאורטי קצר המשלב דיון והמחשה, וחלק מעשי שבו התלמידים בונים מוצר או דגם הממחישים את העיקרון המדעי או הטכנולוגי. בכל מפגש מושם דגש על החיבור בין הנושא המדעי לחיי היומיום של הנערים והנערות – "קישור לחיים".

בחלקה האחרון של התוכנית יתנסו התלמידים בפרויקט אישי שנועד לסכם את הידע והמיומנויות שרכשו במהלך השנה. התלמידים יתכננו דגם או מוצר, יבנו, ישפרו ויעצבו אותו. הפרויקטים יוצגו בטקס סיום שבסופו תוענק למשתתפים תעודה ממכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.  

הפעילות בכנס:

בכנס נקיים פעילות בתחום האופטיקה שקשורה לחנוכה.

המטרה - הפעילות ממחישה היטב את עקרון ההחזרה ויכולה לשמש כפעילות פתיחה או סיכום של הנושא.

אופן ההפעלה - הכיתה תחולק לשבע קבוצות שכל אחת מהן תצטרך להדליק נר (מנורת לד) וזאת על ידי פגיעה של קרן לייזר בנגד רגיש לאור. ייחוד הפעילות בכך שיש להעביר את קרן הלייזר דרך מספר מראות (ככל שמעבירים דרך יותר מראות הניקוד גבוה יותר) .   

הפעלת המשתתפים
התנסות בפעילות כתלמידים, ניתוח משותף של תוצרים של תלמידים, דיון באתגרים שהפעילות מזמנת, הכרות עם פדגוגיה שונה מפדגוגיה פורמאלית