הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ו

מושבים מקבילים של סדנאות והרצאות  סבב שני  12:05- 13:20

  מספר מושב

  שמות ההרצאות/סדנאות

 8
 9
 10
11
 12
 13
 14