הגדרה מתמטית

תאוצה ממוצעת

תאוצה רגעית

הגדרות נוספות