הגדרה מילולית
הגדרה מילולית (הגדל)

תאוצה: גודל וקטורי המוגדר כקצב שינוי וקטור המהירות.

תאוצה ממוצעת: היחס בין שינוי וקטור המהירות בפרק זמן לבין משכו של פרק הזמן

תאוצה רגעית: הגבול שאליו שואף היחס בין שינוי וקטור המהירות בפרק זמן ובין משכו של פרק הזמן, כאשר פרק הזמן שואף לאפס.

הגדרות נוספות