סרטונים ואנימציות

היכן הקוטב הצפוני - סרטון

סרטון המציג את הקשר בין הקטבים הגיאוגרפיים של כדור הארץ לבין מיקום הקטבים המגנטיים שמשנים את מיקומם

סרטונים מאתר שיעור חופשי

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל

ספקטרומטר מסות

ספקטרומטר מסות - שימוש לשדה מגנטי וטיפול בשאלת בגרות בנושא זה