סרטונים ואנימציות

התנגשויות - הדמיה

חקירה של התנגשויות שונות מתקבלים גרפים ברורים מאוד

תנע בהתנגשות בשני ממדים

חקירת של התנגשות של שני גופים נקודתיים. אפשר לבדוק את השפעת כל הפרמטרים הרלוונטיים

סרטונים מאתר שיעור פתוח

שיעור פתוח הוא מאגר סרטונים לימודיים שמשתמשים יוצרים, המאורגן לפי תוכנית הלימודים בישראל
תנע ועוד...

תנע ועוד...

אנימציות המתייחסות להיבטים שונים של מושג התנע.