אופטיקה גיאומטרית ומעבדה

מערך שיעור לפרק המבוא באופטיקה גיאומטרית

מערך שיעור לפרק המבוא באופטיקה גיאומטרית

מערך השיעור מיועד לתלמידי כיתה יוד הטרוגנית לחלוטין ומבוססים על הספר "אופטיקה גיאומטרית" של עדי רוזן . במערך שיעור זה מצוינת בתחילה דיאגרמת המדעים שמבהירה לתלמידים את המבנה של המקצועות המדעיים והקשרים ביניהם.
מאת ירון שוינגר
שרטוט גרפים - חוברת הבניית מיומנויות

שרטוט גרפים - חוברת הבניית מיומנויות

חוברת העוסקת בהבניית מיומנויות בשרטוט גרפים שהוכנה על ידי לרא ג'פרי, מורה ומדריכת מורים, על בסיס לקחי בחינות הבגרות תשע"ח - 2018
משרטטים גרפים ומיישרים פונקציות

משרטטים גרפים ומיישרים פונקציות