כיצד למדוד את תאוצת הנפילה החופשית בעזרת שני שעוני עצר, סרגל ובן זוג
כיצד למדוד את תאוצת הנפילה החופשית בעזרת שני שעוני עצר, סרגל ובן זוג (הגדל)


בניסויים השגרתיים למדידת g, מספקים לתלמיד את מטרת הניסוי, את הרקע התאורטי, ואת הכלים והמכשירים הדרושים.
מוצעת כאן פעילות שונה מן המקובל למדידת g, שאולי תעורר סקרנות ורצון להתמודד קצת אחרת עם נושא פיסיקלי.
בפעילות זו התלמידים מתבקשים להפעיל את יכולת חשיבתם ולפתח שיטות מדידה כדי לבצע את המשימות המוצגות להם.
 

  להורדת קובץ הפעילות

ניסויים נוספים