הדגמות וניסויים

ניסוי ממוחשב - הקשר בין תנועה וגרפים

ניסוי ממוחשב - הקשר בין תנועה וגרפים

תרגום לעברית של המאמר: "שימוש בהדגמות אינטראקטיביות ליצירת סביבה לימודית פעילה". במאמר מתוארת אסטרטגיית ההוראה Interactive Lecture Demonstrations המבוססת על פעילות סביב ניסוי ממוחשב. מובאות גם הצעות לשיעורים וכן דפי עבודה.
פעילות בנושא גרפים

פעילות בנושא גרפים

פעילות מאת אסתי מגן המבוססת על שאלה 64 בפרק ד' בספר "מכניקה ניוטונית", כרך א', מאת עדי רוזן וזאב קרקובר. מטרת הפעילות היא תרגום תנועה בקו ישר לגרפים של מקום, מהירות ותאוצה כתלות בזמן.

כיצד למדוד את תאוצת הנפילה החופשית בעזרת שני שעוני עצר, סרגל ובן זוג

כיצד למדוד את תאוצת הנפילה החופשית בעזרת שני שעוני עצר, סרגל ובן זוג

פעילות שונה מן המקובל למדידת g , שבה התלמידים מתבקשים להפעיל יכולת חשיבה ולפתח שיטות מדידה , תוך שימוש באמעים בסיסיים ביותר.
מעבדה זעירה

מעבדה זעירה

בתקופה האחרונה נראה שהמחשבים משתלטים על הוראת הפיזיקה כ"סם חיים", אם זה בפתרון בעיות, בהערכה, הדמיה או איסוף ועיבוד נתונים.
בשעה שאנו מצדיעים לשימוש בטכנולוגיה מודרנית העושה את ההוראה ליותר אפקטיבית ונעימה, ואנו משתמשים בה גם כן, היינו רוצים להסב את תשומת לב המורים לגישה נוספת - למעבדה הקטנה שבמוקדה מושג פיזיקלי מסוים.