כלים לטיפול בסרטונים

אפשר ללמד אחרת - תנועה מעגלית

אפשר ללמד אחרת - תנועה מעגלית

מקור: אתר cK12
שימוש ב YouTube להוראת הפיזיקה

שימוש ב YouTube להוראת הפיזיקה

מקור: אתר "לומדים אלקטרוניקה ופיזיקה", אורט
בהוראת נושא מדעי יש מקום לשילוב התנסות במעבדה, המאפשרת ללומד לחקור תופעות מדעיות, הנלמדות בכתה באופן תיאורטי. דרך נוספת להעצמת הלמידה, היא שימוש בסביבות עתירות מולטימדיה, כדוגמת הדמיות וסרטונים. השימוש במולטימדיה מאפשר להמחיש תופעות, תוך פנייה אל כל החושים ובכך להגביר את חוויות הלמידה.
שילוב סרטונים אינטראקטיביים בהוראה

שילוב סרטונים אינטראקטיביים בהוראה

מאת אגף א' לפיתוח פדגוגי, משרד החינוך.
במאמר זה נעסוק בשילוב סרטונים אינטראקטיביים בהוראת תחומי הדעת, תוך דגש על יישומים פדגוגיים.
לצורך כך נציג כלים משני סוגים: הסוג הראשון מאפשר הלבשת שכבות על גבי סרטון והסוג השני מאפשר לצופה לבחור את אופן התפתחות העלילה.
שימוש בתוכנה Tracker.

שימוש בתוכנה Tracker.

ניתוח התנועה המצולמת בעזרת תוכנת Tracker.
פעילות אינטראקטיבית מבוססת סרטון

פעילות אינטראקטיבית מבוססת סרטון

כלים להכנת פעילויות אינטראקטיביות מבוססות סרטון

הכנת סרטון לשימוש בכיתה

הכנת סרטון לשימוש בכיתה

ה- Tube Chop יאפשר לכם לבחור את הקטע המיועד לצפייה (נקודת התחלה ונקודת סיום) ולחתוך מהסרטון ברגע את החלקים המיותרים. לאחר החיתוך, יתקבל קישור חדש ובו הסרטון הערוך.