פריט לדוגמה


תאריך עדכון: 23/03/2015

פריט לדוגמה
מקור הפריט: מורה לפיזיקה
שפת הפריט: עברית
סוג הפריט: מצגת
אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות יוד, תלמידי כיתות י"ב, תלמידי כיתות י"א, מורים
מאפייני עבודה: קבוצתי
הפניה לפריט קיים ב- - האתר לתלמידי פיזיקה

תחום הלימוד: קרינה וחומר
פרק הלימוד: גלים מכניים ואלקטרומגנטיים
סעיף ונושא: המודל הקוונטי-הסתברותי של אור ושל חלקיקים

תקציר: תקציר לדוגמה
מילות מפתח: מילה לדוגמה, עוד מילה לדוגמה
הפנייה לפריט באתר התלמידים
המלצות לחומרים נוספים בנושא