מהירות רגעית ומהירות ממוצעת

תאור

 

כדור קטן פוגע בקיר וחוזר לנקודת המוצא שלו עם סיום האנימציה. גודל מהירות הכדור קבוע. המיקום ניתן במטרים והזמן בשניות. להתחלה לחץ על  begin(בצבע כחול), ולפני כל התחלה נוספת לחץ על reset  ועל play.

 

קישור להדמייה

http://webphysics.davidson.edu/physletprob/ch8_problems/ch8_1_kinematics/kinematics8_1_2.html

 

 

מיקרא
 

עצור

pause

צעד אחד אחורה

<

צעד אחד קדימה

Step>>

החזר המצב לראשיתו

reset

מחק הכל

clear

המשך לאחר עצירה

play

זמן

time

 

שאלות:

  1. מהי מהירותו הממוצעת של הכדור במשך האנימציה?
  2. מהי מהירותו הרגעית של הכדור בזמן t=3.0 sec? פרט את חישוביך.

 

דיון:

הייצוג המתמטי של המהירות הממוצעת הוא:

 ושל המהירות הרגעית הוא:

  1.  הסבר את ההבדל בין שני המושגים (לא רק ההבדל המתמטי).
  2. האם ייתכן מצב בו המהירות הממוצעת של גוף נע היא אפס, בשעה שמהירותו הרגעית בכל זמן תנועתו שונה מאפס? אם לא, הסבר מדוע. אם כן, הבא דוגמא למצב זה.
  3. מכונית נוסעת מרחק מסוים מנקודה A לנקודה B במהירות של 70 קמ"ש. לאחר מכן היא מתקדמת לנקודה C במהירות של 90 קמ"ש. מרחק הנקודה C מנקודה B שווה למרחק נקודה B מנקודה A. האם מהירותה הממוצעת של המכונית במסלול כולו מ A ל C שווה ל 80 קמ"ש? הסבר מדוע כן או מדוע לא.

 

 

 

  להורדת היישומון