כותרת


תאריך עדכון: 2/03/2015

מקור הפריט: מרכז מורי הפיזיקה
שפת הפריט: אנגלית, עברית, ערבית
סוג הפריט: מבחן רגיל, מבחן מתכונת
מאפייני עבודה: זוגי, יחידני
הפניה לפריט קיים ב- - האתר לתלמידי פיזיקה

תחום הלימוד: אחר
פרק הלימוד: תנע ושימורו
סעיף ונושא: מושגי יסוד בתנועה לאורך קו ישר, תיאור תנועה - מקום כפונקציה של הזמן, תנועה קצובה לאורך קו ישר

תקציר: תקציר
מילות מפתח: מילות מפתח
הפנייה לפריט באתר התלמידים