הדמיות ואנימציות FLASH

אמבט גלים

אמבט גלים

סביבה שמאפשרת חקירת גלים מכניים. מומלצת במיוחד כדי לשחזר בבית הדגמות מהכיתה.
אנרגיה קינטית

אנרגיה קינטית

פעילות וירטואלית, לחקירת הפרמטרים שמשפיעים על אנרגיה קינטית. הפעילות הווירטואלית יכולה ללוות פעילות אמתית, המתרחשת בכיתה.
האפקט הפוטואלקטרי

האפקט הפוטואלקטרי

בעזרת ההדמיה אפשר לשרטט את הגרף של האנרגיה הקינטית של האלקטרונים כתלות בתדירות האור המוקרן. כל הפרמטרים האחרים (כולל עוצמת האור) ניתנים לשינוי.
האפקט הפוטואלקטרי 1

האפקט הפוטואלקטרי 1

הדמיה של האפקט הפוטואלקטרי, עם התייחסות עקרונית (ללא חישובים) לאורך הגל ולעוצמת ההארה.
היווצרות הצל

היווצרות הצל

ההדמיה מאפשרת חקירת היווצרות הצל והפרמטרים המשפיעים על הצללית.
השראה א"מ

השראה א"מ

הסבר מפורט של תופעת ההשראה דרך טבעת מוליכה
התאבכות

התאבכות

הדמיה שמציגה את התאבכות האור.
התמדה

התמדה

ההדמיה ממחישה את הקשר שקול כוחות-מהירות.
התנגשות דו ממדית

התנגשות דו ממדית

ניתוח מפורט של התנגשות בשני ממדים,עם דגש על אופי הווקטורי של התנע
התפרקות רדיואקטיבית

התפרקות רדיואקטיבית

בעזרת ההדמיה ניתן להתעמק בנושאים כמו זמן מחצית החיים, קצב ההתפרקות.
התקדמות גל בחבל

התקדמות גל בחבל

בעזרת ההדמיה ניתן להסביר את המחזוריות בזמן ובמקום.
התקדמות האור

התקדמות האור

המחשה של תנאי ראיה. ההדמיה יכולה לשמש כפתיח לנושא הראיה או להדגמה לשיטת POE.
ואם הכוח קבוע..

ואם הכוח קבוע..

תנועה בהשפעת כוח קבוע
בהדמיה ניתן לשלוט על הכוח ועל המהירות (גודל וכיוון);אפשר להוריד את הקובץ.
הצעה לפעילות: חקר פתוח בקבוצות.
זריקה בזווית

זריקה בזווית

הדמיה עם המחשה ויזואלית ברורה של זריקה בזווית.
זריקה משופעת

זריקה משופעת

בעזרת ההדמיה ניתן לחקור את הפרמטרים המשפיעים על המסלול ואת אופן השפעתם.
זריקה משופעת 1

זריקה משופעת 1

ניתוח תנועה של תנועת חבילה הנופלת ממטוס.
זרם כמקור לשדה חשמלי ולשדה מגנטי

זרם כמקור לשדה חשמלי ולשדה מגנטי

ההדמיה מציגה הסבר לאופן היווצרותם של שדה מגנטי ושל שדה חשמלי על ידי תנועת מטענים (זרם)
חוק לורנץ

חוק לורנץ

המחשה ויישומים של הקשר בין שדה מגנטי , זרם חשמלי וכוח. ויזואליזציה ברורה מאוד.
חוקי קירהוף

חוקי קירהוף

הסברים ודוגמאות חישוב במעגלים מורכבים.
חוקי קפלר

חוקי קפלר

המחשה של שלושת חוקי קפלר