הדמיות ואנימציות FLASH

שדה חשמלי בין לוחות טעונים

שדה חשמלי בין לוחות טעונים

המחשה של השדה האלקטרוסטטי שנוצר בין שני לוחות טעונים, ארוכים ומקבילים ומדגימה את השדה בקצוות הלוחות.
שדה חשמלי ושדה מגנטי

שדה חשמלי ושדה מגנטי

שדה חשמלי ושדה מגנטי - האם יש קשר בניהם?
צילום מסך

שדה מגנטי

הסברים בסיסיים על שדות מגנטיים על ידי סימולציה מלווה שאלות על השדה המגנטי

הדף כולל הסברים למורה ושאלות לתלמיד
שדה מגנטי

שדה מגנטי

תיאור שדה מגנטי סביב תיל שדרכו זורם זרם
שימור אנרגיה  מכנית 1

שימור אנרגיה מכנית 1

ויזואליזציה של מעברים של סוגי אנרגיה מכנית של כדור היורד במדרון
שימור אנרגיה מכנית 2

שימור אנרגיה מכנית 2

ויזואליזציה של מעברים של סוגי אנרגיה מכנית של אופנוען שקפץ מעל גבעה
שנאי

שנאי

הדמיה פשוטה, שממחישה את עיקרון פעולת השנאי.
תאוצה, כוח, אנרגיה קינטית

תאוצה, כוח, אנרגיה קינטית

הקשר בין הפרמטרים השונים שמאפיינים תנועה בקוו ישר.
תנועה  במדרון

תנועה במדרון

ניתוח תנועת גוף במדרון , מהביטים קינמטיים ודינמיים, כולל שאלות
תנועה הרמונית

תנועה הרמונית

הדמיה של תנועה הרמונית פשוטה במישור אופקי.
מערכת (משקולת מחוברת בקצה של קפיץ ) שמציגה תנועה הרמונית פשוטה. המיקום, המהירות, התאוצה והאנרגיה מכנית (פוטנציאלית וקינטית) של המשקולת מוצגים. אפשר להוריד את הקובץ
כדאי לחקור בעזרת ההדמיה את ההיבטים האנרגטיים של התנועה.
תנועה מעגלית

תנועה מעגלית

תיאור גרפי של הגדלים המאפיינים את התנועה המעגלית. המחשה טובה של נושא לא פשוט, מלווה בהסברים באנגלית.
תנועה מעגלית 1

תנועה מעגלית 1

ההדמיה מאפשרת להסביר את התנועה החוצה של אנשים הנמצאים במכונית מסתובבת. אפשר להקרין את ההדמיה צעד אחר צעד ולהוסיף קווי עזר.
מומלץ להשתמש בהדמיה לדיון כיתתי.
תנועה מעגלית 2

תנועה מעגלית 2

ההדמיה מאפשרת להסביר את תנועת הגלגל הענק. כדאי להשתמש בה יחד עם שעון עצר ואז ניתן לחשב את הגדלים המאפיינים.
תנועה מעגלית 3

תנועה מעגלית 3

אנימציה ממחישה את המאפיינים של תנועה מעגלית קצובה, במבט לא שיגרתי.
תנועה שוות תאוצה

תנועה שוות תאוצה

תיאור תנועה בעזרת שרטוט וגרפים.
תנועת  חלקיק טעון חשמלית בשדה מגנטי

תנועת חלקיק טעון חשמלית בשדה מגנטי

הדמיה של תנועת חלקיק טעון בתוך שדה מגנטי.
ניתן לשנות את סוג החלקיק ואת פרמטרי התנועה.
בתפריט למעלה, תחת הלשוניות "Sample Problems” ו - "Exploration" קיים הסבר למורה ודוגמאות לשאלות
תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי

תנועת חלקיק טעון בשדה חשמלי ומגנטי

המחשה מאוד ברורה של השפעת השילוב של שדה חשמלי ושדה המגנטי על חלקיק טעון בתנועה
תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 1

תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 1

המחשה מאוד ברורה של השפעת השדה המגנטי על חלקיק טעון בתנועה (כיוון המהירות מאונך לכיוון השדה)
תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 2

תנועת חלקיק טעון בשדה מגנטי 2

המחשה מאוד ברורה של השפעת השדה המגנטי על חלקיק טעון בתנועה (כיוון המהירות יוצר זווית עם כיוון השדה)
תנועת חלקיק טעון בתוך שדה מגנטי

תנועת חלקיק טעון בתוך שדה מגנטי

הדמיה של תנועת חלקיק טעון בתוך שדה מגנטי. ניתן לשנות כל הפרמטרים המשפיעים על התנועה. הדף כולל דוגמאות לשאלות ותוכנית לשעורים.