הדמיות ואנימציות FLASH

חיכוך סטטי

חיכוך סטטי

ההדמיה מאפשרת לחקור את מהירות של גוף הנמצא על מדרון, תוך התייחסות לכוחות שפועלים עליו.
חיכוך קינטי

חיכוך קינטי

חקירת תנועה (ייצוג גרפים ) שנע על מישור אופקי, מחוספס או חלק.
כ.א.מ. מושרה

כ.א.מ. מושרה

ההדמיה מאפשרת חקירת הזרם שעובר דרך מסגרת שנמצאת בתוך שדה שיוצר תיל שדרכו זורם זרם . ההדמיה מתאימה מאוד ליעילות בשיטת POE.
כא"מ מושרה  - שחזור של ניסוי פאראדיי

כא"מ מושרה - שחזור של ניסוי פאראדיי

ההדמיה מסייעת להבנת תהליך היווצרות כא"מ מושרה על יד הדמיה של ניסוי פאראדיי

כדור ומטוס

כדור ומטוס

תנועה יחסית במערכת הנעה במקביל לקרקע.
ההדמיה מציגה את המסלול של כדור שנפל ממטוס, בעיניי הטייס ובעיניי משקיף הנמצא על הקרקע. ניתן לשנות את תאוצת המטוס, מאפס ועד לערך מרבי נתון.
כוח הכבידה

כוח הכבידה

המחשה של תנועת לווינים ושל חוק השני של קפלר.
כוחות חיצוניים ופנימיים

כוחות חיצוניים ופנימיים

המחשה של פעולת כוחות בתוך מערכת ומחוצה לה.
כפל וקטורי

כפל וקטורי

סימולציה ממחישה את הכפל הווקטורי באופן ויזואלי ברור. אפשר לשנות את הזווית בין שני הווקטורים.
מהירות

מהירות

הגדרה אופרטיבית של וקטור מהירות.
מהירות ממוצעת

מהירות ממוצעת

הסבר ויזואלי של ההבדל בין מהירות וגודל המהירות.
בנוסף, המחשת המושג מהירות ממוצעת, כולל הקשר בין שיפוע גרף לבין גודל המהירות.
מהירות קבועה ותאוצה קבועה

מהירות קבועה ותאוצה קבועה

ייצוגים שונים של שתי תנועות: שוות תאוצה ושוות מהירות, מה שמאפשר השוואה קלה.
מהירות קווית

מהירות קווית

האנימציה מסבירה את המושגים "מהירות בקוו ישר" ותרשים עקבות.
מושג ההתמדה

מושג ההתמדה

הכרות עם מושג ההתמדה; כדאי להשתמש במסגרת הוראה בשיטת POE.
מטוטלת

מטוטלת

המחשת המתיחות בחוט בתנועה במעגל אנכי
מטוטלת 1

מטוטלת 1

סימולציה מאפשרת חקר של תנועת מטוטלת, בהיבטיה הקינמטיים השונים .
מטוטלת 2

מטוטלת 2

ההדמיה מאפשרת חקירת התנודות של משקולת תלויה על קפיץ. ניתן לבדוק את הכוחות הפועלים ואת האנרגיה של המערכת.
מטוטלת בליסטית

מטוטלת בליסטית

יישום של שימור תנע במטוטלת בליסטית. אפשר לשנות את כל המאפיינים.
מטען,  שדה, כוח

מטען, שדה, כוח

הקשר בין מטען חשמלי, שדה חשמלי וכוח חשמלי
מכונת אטווד

מכונת אטווד

ניתוח את התנועה במכונת אטווד, תוך יישום חוק שני של ניוטון
מנוע חשמלי

מנוע חשמלי

מנוע חשמלי כיישום של כוח לורנץ.